Posted in Coming Up

Jaloya Gam Parivar News Reporting & Videography supported by Mediaman Kantibhai Parmar (Ph: +91-9974692827)

Continue Reading Jaloya Gam Parivar

Jaloya Gam Parivar

Posted in Coming Up

7 Kundi Saptarshi Gayatri Mahayagya. Vaidik Sanskar

Continue Reading 7 Kundi Saptarshi Gayatri Mahayagya. Vaidik Sanskar

7 Kundi Saptarshi Gayatri Mahayagya. Vaidik Sanskar

Posted in Coming Up

Shree Sankat Mochan Hanumajee Mandir. Vinzol. Dakor Seva Camp 2019.

Continue Reading Shree Sankat Mochan Hanumajee Mandir. Vinzol. Dakor Seva Camp 2019.

Shree Sankat Mochan Hanumajee Mandir. Vinzol. Dakor Seva Camp 2019.

Posted in Coming Up

Mahakumbhabhishekam of Muthumariamman Devasthanam Trust, Mothinagar, Amraiwadi, Ahmedabad

Continue Reading Mahakumbhabhishekam of Muthumariamman Devasthanam Trust, Mothinagar, Amraiwadi, Ahmedabad

Mahakumbhabhishekam of Muthumariamman Devasthanam Trust, Mothinagar, Amraiwadi, Ahmedabad

Posted in Coming Up

Shree Brahman Swarnkar Yuva Sanghathan Samuhik Dhundh Mahotsav & Fagotsav

Continue Reading Shree Brahman Swarnkar Yuva Sanghathan Samuhik Dhundh Mahotsav & Fagotsav

Shree Brahman Swarnkar Yuva Sanghathan Samuhik Dhundh Mahotsav & Fagotsav

Posted in Coming Up

Coming Up next… Mega Medical Camp of Mukhyamantri Amrutam Yojna, Maa Vatsalya Yojna at Sindhu…

Continue Reading Mega Medical Camp of Mukhyamantri Amrutam Yojna, Maa Vatsalya Yojna at Sindhu Hospital, Naroda, Ahmedabad.

Mega Medical Camp of Mukhyamantri Amrutam Yojna, Maa Vatsalya Yojna at Sindhu Hospital, Naroda, Ahmedabad.

Posted in Coming Up

Gujarat Bhil Seva Sangh ( Navgam Vala). 4th Samuh Lagna.

Continue Reading Gujarat Bhil Seva Sangh ( Navgam Vala). 4th Samuh Lagna

Gujarat Bhil Seva Sangh ( Navgam Vala). 4th Samuh Lagna

Posted in Coming Up

Bapa Siraram Parivar Gopalnagar.Amraiwadi.Ahmedabad. 6th Samuh Lagnotsav.

Continue Reading Bapa Siraram Parivar Gopalnagar.Amraiwadi.Ahmedabad. 6th Samuh Lagnotsav.

Bapa Siraram Parivar Gopalnagar.Amraiwadi.Ahmedabad. 6th Samuh Lagnotsav.

Posted in Coming Up

Sol Gam Raval Yogi Samaj Vikas Mandal.5th Samuh Lagna Mahotsav.

Continue Reading Sol Gam Raval Yogi Samaj Vikas Mandal.5th Samuh Lagna Mahotsav

Sol Gam Raval Yogi Samaj Vikas Mandal.5th Samuh Lagna Mahotsav

Posted in Coming Up

Maa Krupa Samuhlagna Samiti.2nd Sarvagyati Samuh Lagnotsav.

Continue Reading Maa Krupa Samuhlagna Samiti.2nd Sarvagyati Samuh Lagnotsav

Maa Krupa Samuhlagna Samiti.2nd Sarvagyati Samuh Lagnotsav

Posted in Coming Up

Shree Bavisa Choryasi Vankar Seva Samaj Trust. 9th Samuh Lagnotsav.

Continue Reading Shree Bavisa Choryasi Vankar Seva Samaj Trust. 9th Samuh Lagnotsav.

Shree Bavisa Choryasi Vankar Seva Samaj Trust. 9th Samuh Lagnotsav.

Posted in Coming Up

Shree Betalis Juth Valand Samaj Seva Trust.19th Samuh Lagna Samaroh

Continue Reading Shree Betalis Juth Valand Samaj Seva Trust.19th Samuh Lagna Samaroh

Shree Betalis Juth Valand Samaj Seva Trust.19th Samuh Lagna Samaroh

Posted in Coming Up

Sri Bala Murugan Devasthanam Trust. 53rd Panguni Uthiram Festival.

Continue Reading Sri Bala Murugan Devasthanam Trust. 53rd Panguni Uthiram Festival.

Sri Bala Murugan Devasthanam Trust. 53rd Panguni Uthiram Festival.

Posted in Coming Up

Shree Patidar Parivar Mahila Vikas (Lav-Kush, Bhavatmak Sammelan-3)

Continue Reading Shree Patidar Parivar Mahila Vikas (Lav-Kush, Bhavatmak Sammelan-3)

Shree Patidar Parivar Mahila Vikas (Lav-Kush, Bhavatmak Sammelan-3)