Posted in Corona Virus (Covid 19)

Gayaprasadji Kanojiya (AMC Councilor Bhaipura Hatkeshwar Ward). Message regarding Covid 19 Pandemic.

Continue Reading Gayaprasadji Kanojiya (AMC Councilor Bhaipura Hatkeshwar Ward). Message regarding Covid 19 Pandemic.

Gayaprasadji Kanojiya (AMC Councilor Bhaipura Hatkeshwar Ward). Message regarding Covid 19 Pandemic.

Posted in Corona Virus (Covid 19) Political News

Kiritbhai Solanki (MP West Ahmedabad) Message regarding Covid 19 Pandemic.

Continue Reading Kiritbhai Solanki (MP West Ahmedabad) Message regarding Covid 19 Pandemic.

Kiritbhai Solanki (MP West Ahmedabad) Message regarding Covid 19 Pandemic.

Posted in Corona Virus (Covid 19) Political News

Jagdishbhai Patel (MLA Amraiwadi) Message regarding Covid 19 Pandemic.

Continue Reading Jagdishbhai Patel (MLA Amraiwadi) Message regarding Covid 19 Pandemic

Jagdishbhai Patel (MLA Amraiwadi) Message regarding Covid 19 Pandemic

Posted in Corona Virus (Covid 19) Humanitarian News

Pyara gurunanak shah darbar ki taraf se bhai sonu ji ahemdabad vale news k madhyam…

Continue Reading Bhai Sonuji Ahmedabad Wale

Bhai Sonuji Ahmedabad Wale

Posted in Corona Virus (Covid 19)

Corona Virus (Covid 19) Live News Update… Corona Virus (Covid 19) Live News Update…

Continue Reading Corona Virus (Covid 19) Live News Update…

Corona Virus (Covid 19) Live News Update…