યુગ શક્તિ ગાયત્રી ટ્રસ્ટ નારણપુરા દ્વારા તા.૧૪-૯-૨૦૧૯ભાદરવા સુદ પૂનમ બપોરે ૩-૩૦થી ૬-૦૦ પ.વં. માતાજી ભગવતી દેવી શર્માની પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ગાયત્રી દિપ યજ્ઞ/સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પ

Share with:


યુગ શક્તિ ગાયત્રી ટ્રસ્ટ નારણપુરા દ્વારા તા.૧૪-૯-૨૦૧૯ભાદરવા સુદ પૂનમ બપોરે ૩-૩૦થી ૬-૦૦ પ.વં. માતાજી ભગવતી દેવી શર્માની પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ગાયત્રી દિપ યજ્ઞ/સર્વ રોગ નિદાન કેમ્પ.

Share this: